20 жылдан ашык убакыттан бери Социалдык технологиялар агенттиги Кыргызстанда гендердик теңчиликти колдоп, өнүктүрүп келет.
KG
RU
EN
Көрүүсү начарлар үчүн версия

АЯЛДАРДЫН ЛИДЕРЛИГИ ЖАНА ИНКЛЮЗИВДҮҮЛҮКТҮН МААНИЛҮҮЛҮГҮ: МАЙЫПТЫГЫ БА АЯЛДАРДЫ КОЛДОЙЛУ

Майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө БУУнун Конвенциясына Факультативдик протокол

Гендердик сезимтал журналистиканын стандарттары методикалык колдонмосу

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ГЕНДЕРДИК ЖАНА ИНКЛЮЗИВДҮҮ ӨНҮГҮҮ: чакырыктар жана сунуштар

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ММКнын ИШМЕРДИГИНИН ГЕНДЕРДИК АСПЕКТИЛЕРИ:ЧАКЫРЫКТАР ЖАНА СУНУШТАР

ЖАНДУУ ОКУЯЛАР “КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ММКнын ИШМЕРДИГИНИН ГЕНДЕРДИК АСПЕКТИЛЕРИ: чакырыктар жана сунуштар” базалык изилдөөсүнүн алкагында

ЖАНДУУ ОКУЯЛАР “КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ГЕНДЕРДИК ЖАНА ИНКЛЮЗИВДИК ӨНҮГҮҮ: чакырыктар жана сунуштар” базалык изилдөөсүнүн алкагында