Көрүүсү начарлар үчүн версия
Гендердик сезимтал журналистиканын стандарттары методикалык колдонмосу

Бул колдонмо ЖМКлардын ишмердигинде адам укуктарынын жана гендердик теңчиликтин баалуулуктарын түшүнүүнү, окуяларды гендердик-сезгичтик менен чагылдыруу көндүмдөрүн, гендердик-туура тилди колдонууну, гендердик басмырлоонун формасы катары гендердик стереотиптерди чагылдыруудан алыс болгон гендердик-сезимтал контентти жана визуализацияны жайылтууну калыптандырууга жана колдоого багытталган.
Колдонмо журналисттер, редакторлор, мамлекеттик жана муниципалдык органдардын басма сөз кызматтарынын кызматкерлери, ошондой эле социалдык медианын жигердүү ишмерлери үчүн арналган.