Көрүүсү начарлар үчүн версия

Улуттук мыйзамдар

“Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө””

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы "Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө"

“Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө””

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы "Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө"

“Кыргыз Республикасынын Конституциясы”

Кыргыз Республикасынын Конституциясы