Көрүүсү начарлар үчүн версия
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ММКнын ИШМЕРДИГИНИН ГЕНДЕРДИК АСПЕКТИЛЕРИ:ЧАКЫРЫКТАР ЖАНА СУНУШТАР

Базалык изилдөөнүн максаты - фокус-топтор аркылуу максаттуу топтордон маалыматтарды, ой-пикирлерди топтоо жолу менен КР ЖОЖдорунун журналистика факультеттеринин, ММКнын ишмердигинин гендердик аспектилери боюнча учурдагы кырдаалды аныктоо жана талдоо. Ошондой эле, изилдөө аялдар, жаштар, айрыкча айыл жергесинде, анын ичинде майыптыгы бар адамдар туш болгон ММКдагы гендердик көйгөйлөрдүн репрезентациясынын өзгөчөлүктөрүн аныкташы керек.