Көрүүсү начарлар үчүн версия

Билим берүү ресурстары

“Гендердик сезимтал журналистиканын стандарттары методикалык колдонмосу”

"Гендердик сезимтал журналистиканын
стандарттары"
методикалык колдонмосу

“КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ММКнын ИШМЕРДИГИНИН ГЕНДЕРДИК АСПЕКТИЛЕРИ:ЧАКЫРЫКТАР ЖАНА СУНУШТАР”

“Биз кесипти туура тандайбызбы?”

Биз кесипти туура тандайбызбы?

“Жыныс, гендер жана гендердик ролдор”

Жыныс, гендер жана гендердик ролдор

“Аялдар менен эркектердин теңдиги түшүнүгү эмнени билдирет”

Аялдар менен эркектердин теңдиги түшүнүгү эмнени билдирет

“Гендердик стереотиптер деген эмне”

Гендердик стереотиптер деген эмне