Көрүүсү начарлар үчүн версия
DATE
2022-2025
КАРЖЫЛОО
Европа Биримдиги
ДОЛБООРДУН ӨНӨКТӨШТӨРҮ
“Социалдык технологиялар агенттиги” бейөкмөт уюму жана “Социологиялык, саясат таануу жана социалдык-психологиялык изилдөөлөр борбору” бейөкмөт уюму
КАТЕГОРИЯЛАР
Инклюзивдик коом
Байланыштар
bakulya.islanbekova@gmail.com ngo.sta.kg@gmail.com
ДАРЕК
Бишкек шаары, Турусбеков к 109/3, 206 кеңсе

«INKOOM – КЫРГЫЗСТАНДА АДИЛЕТТҮҮ ЖАНА ИНКЛЮЗИВДҮҮ ​​КООМДУ ӨНҮГҮҮГӨ ЖАРДАМ БЕРҮҮ»

Долбоордун сүрөттөлүшү

Долбоор гендердик теңчиликти жана медианы, адам укуктарын жана демократияны илгерилетүү аркылуу жаштардын ролун күчөтүүгө, ошондой эле жаштардын маңыздуу катышуусуна тоскоолдуктарды жоюуга жана мүмкүнчүлүктөрдү жогорулатууга багытталган. Жаштар адам укуктарына, демократияга, гендердик теңчиликке жана медиа эркиндигине чоң салым кошо алышат жана алардын катышуусу менен коом пайда көрөт. Жакшы мыйзамдар, эффективдүү институттар жана жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү – бул эффективдүү демократиянын өз ара байланышкан аспектилери.

Негизги максат

Кыргызстанда адилеттүү жана инклюзивдик коомдун өнүгүшүнө салым кошуу” – бул аялдарга, жаштарга жана балдарга карата зомбулуктун деңгээлин төмөндөтүүгө салым кошуу, ошондой эле жеткиликтүү, көз карандысыз жана укук коргоо уюмдарынын жана ЖМКлардын санын көбөйтүүгө көмөк көрсөтүү. Жогорку сапаттагы ресурстар, анын ичинде калкка акысыз юридикалык жардам көрсөтүү жана жарандардын укуктарын, мүмкүнчүлүктөрүн жана өнүгүүнүн негизги милдеттери болгон адам укуктарынын күн тартибине жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү.

Долбоордун негизги иш-чаралары
  1. Жарандык коомдун, аялдардын жана жаштар уюмдарынын бардык түрүндөгү дискриминацияга жана өзгөчө аялдарга карата зомбулукка каршы дараметин күчөтүү, гендердик теңчилик жана аялдардын укуктары боюнча саясий диалогду илгерилетүү, ошондой эле укуктарды кеңейтүү жана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү аркылуу жигердүү катышууну жана инклюзивдик өсүштү камсыз кылуу, чечимдерди кабыл алуу улутуна, динине жана майыптыгына карабастан аялдардын.

  2. ЖМК өкүлдөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана журналисттик иликтөөнү илгерилетүүгө жана негизги эркиндиктерди коргоого, ачыктык жана отчеттуулук аркылуу пикир жана сөз эркиндигин илгерилетүүгө жана коргоого, медиа жана санариптик көндүмдөрдү бекемдөөгө жана массалык маалымат каражаттарында жек көрүү сөздөрүнө каршы турууга, ошондой эле жаштарды туруктуу өнүгүүгө тартууга, адилеттүү жана инклюзивдүү коомду курууга багытталган.

Долбоор жөнүндө көбүрөөк