Көрүүсү начарлар үчүн версия

Презентациялар

“Гендердик сезимтал журналистика”
“Кыргызстандагы гендердик абал: жетишкендиктер жана көйгөйлөр”
“Гендердик сезимтал журналистика”

Гендердик сезимтал
журналистика

“Саясат, экономика, билим берүү: гендердик срез”

Саясат, экономика,
билим берүү: гендердик срез

“Шектенүү стереотиптер, дискриминация (басмырлоо)”

Шектенүү
стереотиптер,
дискриминация
(басмырлоо)

“Гендердик статистика жана гендердик дата – журналистика”

Гендердик статистика
жана гендердик дата -
журналистика

“Гендер эл аралык укук жана улуттук мыйзамдарда”

Гендер эл аралык укук
жана улуттук
мыйзамдарда