Көрүүсү начарлар үчүн версия
Кыргызстанда адилеттүү жана инклюзивдүү коомду өнүктүрүүгө көмөктөшүү долбоору башталат