20 жылдан ашык убакыттан бери Социалдык технологиялар агенттиги Кыргызстанда гендердик теңчиликти колдоп, өнүктүрүп келет.
KG
RU
EN
Көрүүсү начарлар үчүн версия

Майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө БУУнун Конвенциясына Факультативдик протокол

Кыргызстандагы гендердик абал: жетишкендиктер жана көйгөйлөр