Көрүүсү начарлар үчүн версия

Басылмалар

“Кыргыз Республикасынын Президенттик шайлоосунун мөөнөттөн эрте өткөрүү жана уюштуруу жол-жобосуна байкоо жүргүзүү жөнүндө. Гендердик мониторингдин жыйынтыктары. 10-янврь 2021-жыл.”

Кыргыз Республикасынын Президенттик шайлоосунун мөөнөттөн эрте өткөрүү жана уюштуруу жол-жобосуна байкоо жүргүзүү жөнүндө. Гендердик мониторингдин жыйынтыктары. 10-янврь 2021-жыл.