Көрүүсү начарлар үчүн версия
Туруктуу өнүгүү максаттарынын максаттарына жетүу үчүн негиз катары УДАС жана “Жашыл экономика” программасы

КР Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлиги жана Экономика жана коммерция министрлиги БУУӨП менен биргеликте “Туруктуу өнүгүү максаттарынын максаттарына жетүу үчүн негиз катары УДАС жана “Жашыл экономика” программасы” аттуу жолугушуу өткөрдү.

катышуучулар
министрликтердин жана БУУӨП өкүлдөрү

Эксперттер климаттын перспективасы жөнүндө презентацияларды көрсөтүштү жана негизги суроолор боюнча талкуулар жүргүзүлдү.

“СТА” коомдук бирикмесинин программалык координатору Бактыгуль Исланбекова “УДАС жана 2050 КНК гендердик аспектилери” темасында презентация көрсөттү.

УДАС ( Улуттук деңгээлдеги аныкталган салымдар)-туруктуу өнүгүү жана гендердик теңдикти илгерилетүү үчүн маанилүү курал боло алат.Бул улуттук климаттык милдеттенмелер климаттык кризисти чечүү боюнча өлкөлөрдүн пландарына гендердик сезимтал чараларды интеграциялоону күчөтүүгө мүмкүнчүлүк берет.