Көрүүсү начарлар үчүн версия
Майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө БУУнун Конвенциясына Факультативдик протокол

Факультативдик протоколду ратификациялоо Кыргызстанда
адам укугун коргоо механизмин күчөтөт жана Конвенциянын
жоболорун натыйжалуу ишке ашырууну камсыз кылат.