Көрүүсү начарлар үчүн версия
ДАТА
01/11/2019 – 31/10/2022
КАРЖЫЛОО
EUROPEAID / Демократия жана адам укуктары боюнча Европалык инструмент (EIDHR), 2018-2019-жылдар үчүн Кыргызстан үчүн өлкөнүн деңгээлин колдоо схемасы (CBSS)
Партнерлор
Координатор: CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI - Италия "Социалдык технологиялар агенттиги - Кыргызстан" коомдук бирикмеси
КАТЕГОРИЯЛАР
Коомчулукту өнүктүрүү
Электрондук почта
her0datkaiym@gmail.com
Телефон
+996 (312) 31 16 71
Социалдык тармак
https://www.facebook.com/DatkAyim2019/

“ДаткАйым – Гендердик теңчиликти жаңыча илгерилетүү”

Долбоордун сүрөттөлүшү

Долбоор гендердик теңчиликти илгерилетүү жана гендердик дискриминацияны болтурбоо, коомдун бардык деңгээлдеринде позитивдүү гендердик баяндарды жайылтууда мамлекеттик органдарга, жарандык коом уюмдарына, билим берүү уюмдарына жана массалык маалымат каражаттарына колдоо көрсөтүүгө багытталган.

Негизги максат

Билим берүү тармагында, жалпыга маалымдоо каражаттарында гендердик жана социалдык дискриминацияны пропагандалоону жоюу жана 5-SDGге ылайык гендердик басмырлоого натыйжалуу жана жемиштүү реакцияларды ишке ашыруу аркылуу коомдо терең тамыр жайган патриархалдык жүрүм-турумдун трансформациясын колдоо.

Долбоордун негизги иш-чаралары
  1. 2018-жылга Гендердик теңчилик боюнча Улуттук иш-аракеттер планынын максаттарын ишке ашырууну камсыз кылуу үчүн стандарттарды жана окуу материалдарын милдеттүү түрдө басмырлоого каршы жана гендердик экспертизаны институтташтырууга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү кызматкерлеринин гендердик компетенттүүлүгүн жогорулатууга көмөк көрсөтүү. 2020-жылга чейин жана 2020-жылга чейин билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясы.
    Долбоор Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине жана башка билим берүү уюмдарына стандарттарды жана окуу материалдарын дискриминацияга каршы жана гендердик экспертизаны киргизүүдө, педагогдордун гендердик компетенттүүлүгүн жогорулатууда, кыздар үчүн маалыматтык кампанияны өткөрүүдө колдоо көрсөтөт. кесип тандоодо гендердик стереотиптер. Ата-энелеринин диний ишенимдеринен жана патриархалдык маданий нормаларынан улам мектепти таштап кеткен кыздарга жана эрте турмушка чыгууга каршы күрөшүү үчүн жарандык коом уюмдары, анын ичинде өлкөнүн бардык аймактарындагы диний уюмдар жана дин кызматкерлери тартылат.

  2. 2018-2020-жылдарга Гендердик теңчилик боюнча Улуттук иш-аракеттер планынын 31.3-максаттын ишке ашырылышын колдоо үчүн Кыргызстанда гендердик сезимтал журналистиканын стандарттарын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга салым кошуу.
    Долбоор гендердик медиа боюнча ЮНЕСКОнун сунуштарына ылайык гендердик журналистиканын стандарттарын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу үчүн ЖМК менен иштешет. Журналистика боюнча адистерди даярдоодо бул стандарттарды колдонууда ЖОЖдорго усулдук колдоо көрсөтүлөт. ЖМК менен гендердик бейөкмөт уюмдардын жана эксперттердин ортосундагы кызматташууну жакшыртуу.

  3. Гендердик маселелерге жооптуу министрликтердин, ведомстволордун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын потенциалын жогорулатуу аркылуу улуттук жана жергиликтүү деңгээлде гендердик басмырлоонун жана зомбулуктун алдын алуу жана ага каршы аракеттенүү үчүн ведомстволор аралык координацияланган өз ара аракеттенүүнү жакшыртуу.
    Министрликтердин жана ведомстволордун, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын гендердик маселелерге жооптуу мамлекеттик кызматчылары үчүн гендердик саясатты ишке ашырууда координациялоону жана ведомстволор аралык кызматташууну жакшыртуу, гендердик басмырлоонун алдын алуу жана ага улуттук жана жергиликтүү деңгээлде чара көрүү боюнча иш-чаралар жана тренингдер өткөрүлөт. . Жергиликтүү жамааттардын деңгээлинде үй-бүлөлүк жана гендердик зомбулуктан коргоо жана коргоо боюнча комитеттерди түзүүдө жана алардын ишин колдоодо методикалык жана маалыматтык жардам көрсөтүү. Гендердик күн тартибин илгерилетүү максатында мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен натыйжалуу өз ара аракеттенүү үчүн жарандык коом уюмдарынын потенциалын чыңдоого көмөктөшүү.

Долбоор жөнүндө көбүрөөк