Көрүүсү начарлар үчүн версия
КАТЕГОРИЯ
Аялдардын саясий катышуусу
Электрондук почта
awli.kg@gmail.com
Телефон
+996 (312) 31 16 71

АЯЛДАРДЫН ЗАКОН ЧЫГАРУУ ДЕМИЛГЕЛЕРИНИН АЛЬЯНСЫ

Долбоордун сүрөттөлүшү

Альянс – Кыргызстандагы аялдардын укуктарын кеңейтүү жана статусун жогорулатуу, алардын коомдук жана саясий турмушка толук кандуу катышуусуна көмөк көрсөтүү жаатында иш жүргүзгөн юридикалык жана жеке жактардын бирикмеси. АЖЗИ юридикалык жакты түзбөстөн иштейт.

Альянстын мүчөлөрүнүн өз ара аракеттенүүсүнүн принциптери

Гендердик теңчиликке умтулуу
Ыктыярдуу катышуу
Позициялардын жана аракеттердин ырааттуулугу
Демократиянын принциби
ачыктык
Өз ара урматтоо
Жоопкерчилик
Көз карандысыздык жана максаттарды коюуда, чечимдерди кабыл алууда жана аракеттерде партиялардын, бийлик органдарынын көзөмөлүндө эмес

Негизги максат

"Гендердик багыттагы мыйзамдык демилгелерди колдоо жана гендердик саясатты ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү аркылуу аялдардын саясий үнүн жана таасирин күчөтүү"

Долбоордун негизги иш-чаралары
  1. Эркектер менен аялдардын бирдей укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу үчүн альянстын стратегиясын жана мыйзам чыгаруу демилгелеринин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо.

  2. Гендердик теңчилик саясатынын пайдасына коомдук пикирди калыптандырууга салым кошуу;

  3. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын гендердик экспертизасын ишке ашырууга катышуу.

  4. Бул чөйрөдөгү ченемдик укуктук актыларды ишке ашыруунун натыйжалуулугун баалоого жана мыйзамдык чечүүнү талап кылган көйгөйлөрдү аныктоого катышуу;

  5. Гендердик теңчилик боюнча тармактык саясатты жана стратегияларды иштеп чыгуу жана аларды лоббирлөө.

Долбоор жөнүндө көбүрөөк