Көрүүсү начарлар үчүн версия
“InKoom– Кыргызстанда адилеттүү жана инклюзивдүү коомдун өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү ” долбоору Бишкек шаарынын журналисттердин, блогерлерин, журналисттик ассоциацияларынын өкүлдөрүн гендердик сезимтал журналистика боюнча 1 күндүк тренингге катышууга чакырат.

“InKoom– Кыргызстанда адилеттүү жана инклюзивдүү коомдун өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү ” долбоору Бишкек шаарынын журналисттердин, блогерлерин, журналисттик ассоциацияларынын өкүлдөрүн гендердик сезимтал журналистика боюнча 1 күндүк тренингге катышууга чакырат.
Тренинг 2023-ж. 25-августунда Бишкек шаарында саат 9.00дөн 18.00гө чейин, Бишкек шаарында, Парк-отель мейманканасында  журналисттер, блоггерлер ж.б. ЖМК өкүлдөрү үчүн өтөт.
Тренингке катышуу үчүн шилтеме аркылуу катталыңыз:

орус тилинде:

https://forms.gle/M9qz3HzJxy2hyyePA

кыргыз тилинде:

https://forms.gle/dgefpVPj5pgzN6zc6

Тренинг ЖМКнын материалдарында терс гендердик стереотиптердин жана бир жактуулуктун таралышына жол бербөө, ошондой эле гендердик маселелер боюнча материалдардын сапатын жогорулатуу жана тематикасын кеңейтүү максатында өткөрүлүүдө.