Көрүүсү начарлар үчүн версия
ЖАНДУУ ОКУЯЛАР “КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ГЕНДЕРДИК ЖАНА ИНКЛЮЗИВДИК ӨНҮГҮҮ: чакырыктар жана сунуштар” базалык изилдөөсүнүн алкагында