Көрүүсү начарлар үчүн версия
Кыргызстандагы гендердик абал: жетишкендиктер жана көйгөйлөр