Көрүүсү начарлар үчүн версия
Кыргыз Республикасындагы ЖМКнын ишинин гендердик аспектилери боюнча базалык изилдөө

Изилдөөнүн максаты - КР ЖМК ишмердүүлүгүнүн гендердик аспектилери боюнча учурдагы кырдаалды аныктоо жана талдоо.
Гендердик-сезимтал журналистиканын (мындан ары-ГСЖ) стандарттарын колдонуу практикасы.
Журналисттерди даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу программаларына ГСЖ маселелерин интеграциялоо деңгээли.
ГСЖ стандарттарын колдонуу жана жаштар менен майыптардын көйгөйлөрүн чагылдыруу үчүн ЖМКнын потенциалын жогорулатуу боюнча учурдагы жана мурунку изилдөөлөргө/долбоорлорго/демилгелерге сереп салуу.