20 жылдан ашык убакыттан бери Социалдык технологиялар агенттиги Кыргызстанда гендердик теңчиликти колдоп, өнүктүрүп келет.
Флаг языка
Флаг языка
Флаг языка
Көрүүсү начарлар үчүн версия

Гендердик сезимтал журналистика

Кыргызстандагы гендердик абал: жетишкендиктер жана көйгөйлөр

Теңдикке жана социалдык айырмачылыктарга мамиле

Гендердик ролдор жана стереотиптер, шектенүүлөр, дискриминация

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ГЕНДЕРДИК ЖАНА ИНКЛЮЗИВДҮҮ ӨНҮГҮҮ: чакырыктар жана сунуштар

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ММКнын ИШМЕРДИГИНИН ГЕНДЕРДИК АСПЕКТИЛЕРИ:ЧАКЫРЫКТАР ЖАНА СУНУШТАР

Гендердик сезимтал журналистиканын стандарттары методикалык колдонмосу

ЖАНДУУ ОКУЯЛАР “КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ММКнын ИШМЕРДИГИНИН ГЕНДЕРДИК АСПЕКТИЛЕРИ: чакырыктар жана сунуштар” базалык изилдөөсүнүн алкагында

ЖАНДУУ ОКУЯЛАР “КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ГЕНДЕРДИК ЖАНА ИНКЛЮЗИВДИК ӨНҮГҮҮ: чакырыктар жана сунуштар” базалык изилдөөсүнүн алкагында

Жергиликтүү деңгээлде үй-бүлөлүк зомбулук менен кантип биргелешип күрөшүү керек: үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо боюнча жергиликтүү комитеттердин иш тажрыйбасы