20 жылдан ашык убакыттан бери Социалдык технологиялар агенттиги Кыргызстанда гендердик теңчиликти колдоп, өнүктүрүп келет.
Флаг языка
Флаг языка
Флаг языка
Көрүүсү начарлар үчүн версия

Кыргыз Республикасындагы ЖМКнын ишинин гендердик аспектилери боюнча базалык изилдөө

Гендердик сезимтал журналистика

Гендердик статистика жана гендердик дата – журналистика