20 жылдан ашык убакыттан бери Социалдык технологиялар агенттиги Кыргызстанда гендердик теңчиликти колдоп, өнүктүрүп келет.
Флаг языка
Флаг языка
Флаг языка
Көрүүсү начарлар үчүн версия

ЖАНДУУ ОКУЯЛАР “КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ММКнын ИШМЕРДИГИНИН ГЕНДЕРДИК АСПЕКТИЛЕРИ: чакырыктар жана сунуштар” базалык изилдөөсүнүн алкагында

ЖАНДУУ ОКУЯЛАР “КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ГЕНДЕРДИК ЖАНА ИНКЛЮЗИВДИК ӨНҮГҮҮ: чакырыктар жана сунуштар” базалык изилдөөсүнүн алкагында