20 жылдан ашык убакыттан бери Социалдык технологиялар агенттиги Кыргызстанда гендердик теңчиликти колдоп, өнүктүрүп келет.
Флаг языка
Флаг языка
Флаг языка
Көрүүсү начарлар үчүн версия

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Конституциясы