20 жылдан ашык убакыттан бери Социалдык технологиялар агенттиги Кыргызстанда гендердик теңчиликти колдоп, өнүктүрүп келет.
Флаг языка
Флаг языка
Флаг языка
Көрүүсү начарлар үчүн версия

Гендердик сезимтал журналистика

Кыргызстандагы гендердик абал: жетишкендиктер жана көйгөйлөр

Гендердик сезимтал журналистика

Саясат, экономика, билим берүү: гендердик срез

Шектенүү стереотиптер, дискриминация (басмырлоо)

Гендердик статистика жана гендердик дата – журналистика

Гендер эл аралык укук жана улуттук мыйзамдарда