20 жылдан ашык убакыттан бери Социалдык технологиялар агенттиги Кыргызстанда гендердик теңчиликти колдоп, өнүктүрүп келет.
Флаг языка
Флаг языка
Флаг языка
Көрүүсү начарлар үчүн версия

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ММКнын ИШМЕРДИГИНИН ГЕНДЕРДИК АСПЕКТИЛЕРИ:ЧАКЫРЫКТАР ЖАНА СУНУШТАР

Кыргыз Республикасындагы ЖМКнын ишинин гендердик аспектилери боюнча базалык изилдөө

Биз кесипти туура тандайбызбы?

Жыныс, гендер жана гендердик ролдор

Аялдар менен эркектердин теңдиги түшүнүгү эмнени билдирет

Гендердик стереотиптер деген эмне

Саясат, экономика, билим берүү: гендердик срез

Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтүү комитеттердин мүчөлөрү үчүн практикалык колдонмо

Кыргыз Республикасынын коммерциялык эмес уюмдарынын ишмердүүлүгүнө комплекстүү гендердик мамилени киргизүү жөнүндө тренинг өтүү боюнча КОЛДОНМО

Алдыңкы тажрыйбалар жыйнагы Отчет