20 жылдан ашык убакыттан бери Социалдык технологиялар агенттиги Кыргызстанда гендердик теңчиликти колдоп, өнүктүрүп келет.
Флаг языка
Флаг языка
Флаг языка
Көрүүсү начарлар үчүн версия

Гендердик сезимтал журналистика

Кыргыз Республикасындагы ЖМКнын ишинин гендердик аспектилери боюнча базалык изилдөө

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”

Биз кесипти туура тандайбызбы?

Гендердик сезимтал журналистика

Саясат, экономика, билим берүү: гендердик срез

Гендердик статистика жана гендердик дата – журналистика

Кыргыз Республикасынын коммерциялык эмес уюмдарынын ишмердүүлүгүнө комплекстүү гендердик мамилени киргизүү жөнүндө тренинг өтүү боюнча КОЛДОНМО