Көрүүсү начарлар үчүн версия

Окуя

Социалдык технологиялар агенттиги (СТА) – коомдук бирикме, анын миссиясы республиканын жарандарын социалдык активдүүлүккө жана өзүн-өзү уюштурууга окутуу жана колдоо аркылуу Кыргызстандын коомдук өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү болуп саналат.

 

ЖАРАТУУ ТАРЫХЫ:

1995 – жылдан баштап АСТ формалдуу эмес, дисциплиналар аралык эксперттер тобу болгон-социологдор, философтор, экологдор жана интерактивдүү окутуу боюнча адистер. Кийинки бир нече жыл ичинде бул топ бир катар эл аралык уюмдар менен биргеликте коомду демократиялаштыруу, аялдардын укуктары, миграция, этностор аралык чыр-чатактар жана экология жаатындагы долбоорлорду ишке ашырды.

Мындай көп жылдык иштин жүрүшүндө жалпы пландаштыруу, биргелешип чыгармачылык, жаңы окуу программаларын иштеп чыгуу жана өткөрүү үчүн атайын шарттарды уюштуруу зарылдыгы пайда болду. Мунун баары топто командалык мамилелерди чыңдоого гана эмес, жарандык активдүүлүктү жогорулатууга жана ар кандай социалдык топтордун өзүн-өзү уюштуруусуна байланыштуу долбоорлорду ишке ашыруу жаатында олуттуу технологиялык базаны түзүүгө мүмкүндүк берди.

Ошентип, топ иш жүзүндө коомдук өнүгүүнүн социалдык технологияларын ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн жана зарылдыгын сынап көрдү жана өзүнүн топтук потенциалын сын көз менен баалап, коомдук бирикме катары калыптануу чечимине келди. 2001-жылдын жазында Социалдык технологиялар агенттиги Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде өкмөттүк эмес коомдук уюм катары катталган.

СТА ИШИНИН СТРАТЕГИЯСЫ:

АСТ өткөргөн бардык долбоорлор жана иш-чаралар конкреттүү социалдык топ (аялдар, этникалык азчылыктар, жаштар, министрликтердин же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери) менен алардын социалдык активдүүлүгүн жогорулатуу жана өзүн-өзү уюштуруу көндүмдөрүн калыптандыруу, ошондой эле мамлекеттик органдардын жарандык коомдун уюмдары менен өз ара аракеттенүүсүн чыңдоо максатында иштөөгө багытталган.

Азыркы учурда социалдык лидер болууга жөндөмдүү аялдар АСТнын артыкчылыктуу максаттуу тобу болуп саналат, ал эми негизги фокус улуттук жана жергиликтүү деңгээлдеги мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүү аркылуу гендердик теңчилик саясатын илгерилетүүгө багытталган.

АСТНЫН ИШ-АРАКЕТТЕРИНИН КЫСКАЧА БАЯНДАМАСЫ ЖАНА ЖЕТИШИЛГЕН НАТЫЙЖАЛАР:

“Социалдык технологиялар агенттиги” КБ гендердик теңчилик саясатын илгерилетүү жана аялдар кыймылын бекемдөө боюнча жигердүү жана натыйжалуу иштеген алдыңкы аялдардын өкмөттүк эмес уюмдарынын бири болуп саналат. Дал ушул Социалдык технологиялар агенттигинин эксперттери, 2001-жылдан баштап, Кыргызстандагы биринчи “Аялдар баарын кыла алышат!”республиканын бардык региондорундагы лидер аялдардын ичинен ЕККУ ДИАУБ (2001-2006) көп жылдык программасынын алкагында бул тармактын калыптанышына жана өнүгүшүнө методикалык, эксперттик, техникалык, маалыматтык жана уюштуруучулук колдоо көрсөтүштү. Бүгүнкү күндө бул тармак ишин улантууда жана аймактардагы АСТнын негизги өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат.

АСТ шайлоо мыйзамдарында гендердик квоталарды лоббирлөө, Конституцияда мамлекеттин светтик принцибин сактоо, көп аялдуулук үчүн кылмыш жазасын сактоо, гендердик мыйзамдарды өркүндөтүү жана өкмөттүн курамында гендердик саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органды бөлүү кампаниясынын локомотиви жана мээ борбору катары чыкты.

Мыйзамдардын жана мамлекеттик программалардын гендердик экспертизасы -АСТнын ишинин инструменттеринин бири. Өзүнүн иштеген жылдарында АСТ мыйзамдарды жана мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу процессинде гендердик экспертиза институтун жана гендердик талдоону колдонуу институтун бекемдөөдө олуттуу ийгиликтерге жетишкен. Көп жылдык лоббирлөөнүн натыйжасында мыйзам долбоорлорун гендердик экспертизадан өткөрүү талабы ченемдик укуктук актылар жөнүндө Мыйзамда, ошондой эле парламенттин Регламенти жөнүндө Мыйзамда бекитилген.

2007-жылдын аягында өлкөнүн парламентине аялдар биринчи жолу шайлангандан кийин, гендердик квоталардын аркасында Социалдык технологиялар агенттиги өлкөнүн мыйзам чыгаруу органында гендердик теңчилик маселелерин илгерилетүү үчүн парламент аял депутаттарынын, министрлик жана ведомство аял жетекчилеринин аялдардын мыйзам чыгаруу демилгелерин альянска бириктирүү сунушун киргизген. Бүгүнкү күндө Альянстын 150дөн ашык мүчөсү бар, алардын ичинен 71 бейөкмөт уюм, 85 жеке адам, анын ичинде 24 аял-КР Жогорку Кеңешинин депутаттары Как жана кахата чакырылгандар. Альянс бүгүн мыйзамдар жана мыйзам долбоорлору боюнча гендердик экспертиза жүргүзөт, мамлекеттик жана парламент деңгээлинде гендердик маселелерди лоббирлейт.

АСТ аялдардын Мыйзам чыгаруу демилгелеринин альянсын иш-аракеттерди координациялоого жардам берүүнү улантууда жана Альянстын катчылыгы катары кызмат кылат.

Социалдык технологиялар агенттиги 2008-жылдан тартып бюджеттөө жана пландаштыруу ыкмаларынын өзгөрүшүн, гендердик бюджеттөө методологиясын, тышкы жардамдын натыйжалуулугун гендердик талдоону илгерилетүү боюнча ырааттуу иш алып барууда жана Кыргызстандын аялдар уюмдары тарабынан 2008-жылы Аккра жана 2011-жылы Бусанда донорлор форумуна кайрылууларды талкуулоо жана иштеп чыгуу процессинин фасилитациясына түздөн-түз катышкан. гендердик актуалдуу жана кечиктирилгис маселелерге көңүл бурууга жана өнүгүү программаларын, анын ичинде Кыргызстанды өнүктүрүүнүн конфликттен кийинки стратегиялык пландарын, тынчтыкты коопсуз өнүктүрүүнү жана чыңдоону ишке ашырууда теңчилик саясатын колдоого багытталган гендердик багытталган чечимдерди жана сунуштамаларды кабыл алууга шашылыш чакырык менен.

Бюджеттик демилгелерди гендерлештирүүгө багытталган АСТ долбоорлору Улуттук масштабды да, жергиликтүү бюджеттерди да камтыган. Бишкек, Кант шаарларынын, Москва районунун бюджеттерине жана Чүй облусунун жергиликтүү жамаатынын бюджетине гендердик талдоо жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы боюнча коомдук угуулар же коомчулук менен талкуулоонун башка форматтары уюштурулган. Биринчи жолу 2010-2012-жылдарга бюджеттин орто мөөнөттүү болжолунун долбооруна гендердик талдоо жүргүзүлгөн.

2010-2011-жылдар аралыгында Социалдык технологиялар агенттиги ЮНИФЕМдин “Аялдардын экономикалык коопсуздугун чыңдоо” долбоорунун алкагында Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги гендердик саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары, анын ичинде өлкөнү өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү стратегиясынын долбоорлорунда, 2011-2013-жылдарга бюджеттин 2011-жылга чейинки орто мөөнөттүү болжолунда гендердик аспектилерди лоббирлөө маселелери боюнча эксперттик колдоо көрсөткөн. жана пилоттук министрликтердин жана ведомстволордун сектордук стратегияларына: Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, Мамлекеттик каттоо кызматы.

АСТтын гендердик саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган менен көп жылдык кызматташуусу (бүгүнкү күндө бул Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги) министрликтин тармактык / сектордук саясаттарга комплекстүү гендердик мамилени киргизүү боюнча колдонмону бекитүүсүнө, ошондой эле Өкмөт тарабынан өлкөнүн тарыхында биринчи жолу гендердик саясат чөйрөсүндөгү узак мөөнөттүү стратегиялык документти – 2020-жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүү боюнча Улуттук стратегияны, ошондой эле 2030-жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүү боюнча экинчи Улуттук стратегияны иштеп чыгууга жана кабыл алууга өбөлгө түздү.

АСТнын ФОРМАЛАРЫ ЖАНА ИШТӨӨ ЫКМАЛАРЫ:

 • аналитикалык сын-пикирлерди даярдоо
 • изилдөө
 • консультациялар
 • мыйзамдардын гендердик экспертизасы
 • семинарлар, тренингдер
 • тегерек столдор, конференциялар
 • акциялар
 • басылмалар

 

 

 

АСТ өз ишмердүүлүгүндө мамлекеттик органдар, жарандык коом уюмдары менен конструктивдүү өз ара аракеттенүүнү түзүүгө жана теңчилик саясатын илгерилетүүгө кызыкдар болгон бардык топтор менен уюмдардын ортосундагы координацияга көмөктөшүүгө умтулат.

АСТ КЫЗМАТТАШУУ ТАЖРЫЙБАСЫ:

АСТ мамлекеттик органдар менен көп жылдык кызматташуу тажрыйбасына ээ.

Уюмдун аталышы Кызматташтыктын предмети
Жогорку Кенеш (парламент) Мыйзамдардын гендердик экспертизасы, адам укуктарын сактоо, гендердик теңчилик маселелери боюнча парламенттик угууларды жана парламенттин тармактык комитеттеринин жыйындарын уюштуруу
 Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги (ошондой эле мамлекеттик гендердик саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган болуп саналат) – Гендердик теңчиликке жетишүү боюнча улуттук мамлекеттик программаларды иштеп чыгуу, ишке ашыруу жана баалоо;

– гендердик жана үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча мыйзамдарды иштеп чыгуу жана илгерилетүү;

– Министрликтердин жана ведомстволордун сектордук ишине гендердик аспектилерди киргизүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана лоббирлөө;

– Гендердик өлчөмдү Министрликтин ишине, социалдык өнүктүрүү стратегиясына жана социалдык коргоо жаатындагы башка документтерге кирги

– Жарандык коомдун уюмдары, гендердик эксперттер менен өз ара аракеттенүүнү координациялоо.

Финансы министрлиги – Финансы министрлигинин мисалында кадр саясатын гендердик талдоо методологиясын апробациялоо (азыр бул методологияны Мамлекеттик кадр кызматы колдонот);

– Бюджеттерди гендердик талдоонун инструменттерин иштеп чыгуу жана илгерилетүү.

Экономика министрлиги – Гендердик аспектилерди өлкөнү өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү стратегияларына жана бюджеттин орто мөөнөттүү болжолдоолоруна киргизүү;

– Гендердик аспектилерди эске алуу менен туруктуу өнүктүрүүнү стратегиялык пландоонун методологиясын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү;

– Гендердик аспектилерди эске алуу менен туруктуу өнүктүрүүнүн мамлекеттик стратегиялык программаларын инвентаризациялоо методологиясын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү;

– Гендердик аспектилерди эске алуу менен стратегиялык пландоо маселелери боюнча окутуу модулдарын иштеп чыгуу жана мамлекеттик кызматчыларды окутууну жүргүзүү.

Улуттук статистика комитети – Гендердик статистиканы өркүндөтүү;

– Кыргызстан үчүн туруктуу өнүктүрүүнүн максаттарын улутташтыруу жана адаптациялоо процессинде гендердик индикаторлорду иштеп чыгуу жана илгерилетүү.

Мамлекеттик каттоо кызматы Ведомствонун ишине гендердик өлчөмдү киргизүү.
Билим берүү жана илим министрлиги  – Билим берүү жаатындагы мыйзамдарды жана Министрликтин стратегиялык документтерин гендердик талдоо;

– Билим берүү секторунда гендердик өлчөөнү эсепке алуу боюнча аналитикалык сереп жана сунуштар;

– Окуу куралдарын басмырлоого каршы жана гендердик экспертизалоонун методологиясын иштеп чыгуу жана апробациялоо.

Юстиция Министрлиги Гендерная экспертиза законодательства и внедрение методологии гендерной экспертизы подзаконных актов.

 

АСТнын ишмердүүлүгүнө төмөнкү эл аралык уюмдар колдоо көрсөтүштү:

 • ЮНИФЕМ \ БУУ Аялдар
 •  БУУӨП
 • ЮНФПА
 • ЮНИСЕФ
 • БУУнун Адам укуктары боюнча Жогорку Комиссарынын башкармалыгы
 • Еврокомиссия
 • ЕККУнун Демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу
 • БУУнун тынчтык куруу фонду
 • ЕККУнун улуттук азчылык иштери боюнча жогорку комиссары
 •  Бишкектеги ЕККУ борбору
 • К. Аденауэр атындагы фонд
 • Ф.Эберт атындыгы фонд
 • Сорос атындагы фонд
 • ЮСАИД
 • Фридом Хаус
 • Айрекс
 • WECF – Европадагы аялдар универсалдуу келечек үчүн

 

Галерея